SIAD Consel Comarcal del Maresme
CCMCCM - Benestar SocialBenestar SocialCCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD)CCM - Benestar Social - Servei d'informació i atenció a les dones (SIAD) - Recursos localsRecursos locals
 • SERVEIS MUNICIPALS:

  •  Regidoria d' Equitat, Adolescència i Joventut

             Plaça de l'Ajuntament 1
             Telf: 93 555 23 39 / 93 555 28 54 
             alfaroal@alella.cat
             equitat@alella.cat

  • Regidoria de Serveis Socials

           Torrent de Vallbona 75-77
           Telf: 93 540 63 07
           ssocials@alella.cat


  • Regidoria de Promoció Econòmica

            Plaça de l'Ajuntament, 1
            Telf: 93 555 23 39 // 93 555 28 54

  • Totes les regidories aquí
 • ENTITATS DE DONES DEL MUNICIPI:
             
Informació publicada el 3 de setembre de 2010