Consel Comarcal del Maresme

ORDRE DEL DIA


1. Presentació del nou equip de govern comarcal i línies estratègiques del nou mandat.

2. Presentació dels resultats de la implantació del projecte pilot de l’Oficina Itinerant d’Atenció a la vulnerabilitat energètica i finançament per la seva continuïtat.

3. Presentació del Servei de Transport Adaptat i/o assistit i finançament per l’exercici 2020.

4. Informes, precs i preguntes.

Informació publicada l'11 d'octubre de 2019