12.11.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Ordre del Dia de la Comissió Permanent del PleEl Consell
Ordre del dia de la Comissió Permanent del Ple que se celebrarà el 29 de gener de 2019

En ús de les atribucions que em confereix l´art. 27.b) del Reglament Orgànic Comarcal, em plau convocar-vos a la sessió Ordinària de la COMISSIÓ PERMANENT DEL PLE que se celebrarà el proper DIMARTS 29 de gener de 2019, a les 18:00 hores, a la seu del Consell Comarcal, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

0. Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l'Acta de la sessió de la Comissió Permanent del Ple de data 18 de desembre de 2018.

ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ

1. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 532/18 de data 20 de desembre sobre l´aprovació de les Bases del procés de selecció de personal per executar el Programa “Acollida de persones refugiades i menors que migren sols. (1347)

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

2. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 509/18 de data 11 de desembre sobre l´aprovació dels criteris que han de regir el procés de selecció de les persones participants al Programa Treball i Formació (1069)

3. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 516/18 de data 14 de desembre sobre la sol·licitud de la subvenció per a la concessió de subvencions destinades a la posada en marxa del Programa Referent d´Ocupació Juvenil. (1332)

4. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 539/18 de data 21 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció destinada a la posada en marxa del Programa referent d´ocupació juvenil. (1332)

5. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 548/18 de data 27 de desembre sobre l´acceptació de la subvenció per realitzar el Programa Enfeina´t. (1047)

6. Ratificació, si s'escau, del Decret de Presidència núm. 9/19 de data 11 de gener sobre l´aprovació de les 48 ofertes de treball, corresponents a les línies PANP, PRGC i DONA per a la contractació de 59 persones a l´atur, en el marc del Programa Treball i Formació. (1069)

7. Informes, precs i preguntes.

Informació publicada el 23 de gener de 2019
Comunicació Consell Comarcal del Maresme
formació a la comarca. Maresme Capacita
Servei d'informació als municipis - Consell Comarcal del Maresme
agenda institucional
infromació comarcal
Pla estratègic de desenvolupament econòmic del Maresme
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12