Consel Comarcal del Maresme

població maresme

La població del Maresme continua augmentant i les darreres xifres oficials, publicades el 29 de desembre de 2017, indiquen que el seu ritme de creixement és superior a la mitjana catalana. L'anŕlisi de l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal posa de relleu que l'increment demogrŕfic del Maresme s'ha intensificat els darrers 3 anys en la prŕctica totalitat dels municipis de la comarca. En el darrer any, només han perdut habitants 5 municipis.

La xifra oficial de població del Maresme és de 444.046 habitants. En el darrer any ha guanyat 2.541 persones, el que representa un increment del 0,58% respecte a l'any anterior. Aquest percentatge supera el 0,44% registrat per la mitjana catalana. De fet, el Maresme és la vuitena comarca que ha registrat un ritme de creixement més intens. La superen el Baix Penedčs, Girončs, Barcelončs, Anoia, Vallčs Occidental, Alt Penedčs i Osona.

La població del Maresme és força equitativa, tot i que les dones mantenen un pes superior i és el colˇlectiu que ha augmentat més el darrer any. Del total de població a la comarca, el 50,64% (224.844) són dones i el 49,36% (219.202) homes.

Els canvis del darrer any no han fet variar el pes poblacional dels municipis. Es mantenen els 5 que superen els 20 habitants: Mataró, Premiŕ de Mar, Pineda de Mar, El Mansou i Vilassar de Mar. Tot i que aquest darrer és un dels 5 municipis que han registrat pčrdua de població. Junt a Vilassar de Mar, han perdut habitants: Alella, Ňrrius, Premiŕ de Dalt i Sant Cebriŕ de Vallalta

El municipi amb un creixement absolut més destacat ha estat Mataró, amb 610 habitants més, seguit de Tordera (184), Premiŕ de Mar (183), El Masnou (169) i Calella (164). En variacions relatives, els increments més intensos s'han produďt a Sant Pol de Mar (+2,24%), Caldes d'Estrac (+2,06%), Sant Vicenç de Montalt (+1,46%), Teiŕ (+1,26%) i Tordera (+1,12%). 

Per a més informació, podeu consultar l'informe elaborat per l'Observatori de Desenvolupament Local: 

Població oficial Maresme 2017

Població oficial Maresme 2017

Fitxer: 2017_xifra_ofical_poblacio.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pŕgines: 8
Mida: 656,27 kB

Les dades més destacades estan recollides en aquesta infografia: 

Informació publicada el 12 de gener de 2018