29.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Serveis als municipis i planificació
Servei de Millora a la Gestió Pública Local
Millora de la gestió pública local

CONTACTE:Tel.: 93 741 16 16 (centraleta)          Fax: 93 757 21 12

A/e: josep.pena@ccmaresme.cat


HORARI: Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres, de 9:00 a 14:30h.

               Dimarts, de 9.00 – 14.30h i de 16.30 - 18.30h.

El Servei de Millora a la Gestió Pública Local (SMGP) és el responsable d´assessorar, dissenyar i implementar metodologies i eines de gestió que ajudin als municipis del Maresme en la modernització dels seus procediments de treball per tal de disposar de serveis públics més eficients, àgils i de qualitat  que satisfacin les expectatives dels ciutadans/es.

El Servei de Millora a la Gestió Pública local està constituït per tres àmbits de treball:

L´actual situació de crisi econòmica posa de manifest la inevitable transformació que han de realitzar les administracions públiques cap a sistemes de treball basats en:

  • L´optimització de recursos materials i personals: Sistemes i serveis d´economia d´escala (Compra agregada)/ reorientació de la plantilla.
  • La racionalització i simplificació de processos: Sistemes informatitzats de tràmits i gestions.
  • La millora continua i l´orientació de la gestió cap a resultats: Direcció per objectius.(DPO).
  • La transparència en els processos i en la comunicació als ciutadans/es (“accountability”).

La importància d´obtenir una bona gestió implica, en la majoria de les ocasions, dur a terme una reestructuració dels mètodes de treball i l´homogenització de la gestió. En definitiva, un procés de simplificació, racionalització i normalització de les actuacions administratives.

És per això que des del Consell Comarcal del Maresme i mitjançant el Servei de Millora a la Gestió Pública Local (SMGP) es pretén treballar conjuntament amb els ajuntaments del territori per tal d´ajudar-los a reorientar la seva gestió cap un model més eficient i adreçat a la satisfacció dels ciutadans/es.

 

USUARIS


Tots els ajuntaments de la comarca

FUNCIONAMENT


El servei s'activa a petició dels ajuntaments que volen engegar nous projectes per millorar la seva gestió ordinària en qualsevol àmbit. Els encàrrecs dels municipis al Consell Comarcal es materialitzen mitjançant un conveni de col·laboració entre aquest i l'ajuntament interessat, on es defineix l'abast concret del projecte, el pressupost i el termini d'execució.

ORIGEN
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12