29.03.2020Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
Servei d'Habitatge MaresmeServei d'Habitatge Maresme
banner OIH
banner Diputació BCN
Departament de Medi Ambient i Habitatge
banner Incasòl
banner_compartir_habitatge
Rehabilitació d'habitatges

CONTACTE: Lucia Sánchez
Tel.: 93 741 16 16    
Fax: 93 757 21 12
A/e:

habitatge@ccmaresme.cat


HORARI: A concretar amb l'usuari

El Servei d'Habitatge del Consell Comarcal del Maresme informa i proporciona assessorament tècnic, tant per les obres de rehabilitació en edificis com en les d'habitatges. També facilita informació sobre les subvencions que concedeix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat en concepte de rehabilitació,  orienta sobre els tràmits que cal formalitzar per accedir als ajuts administratius i sobre els requisits necessaris que cal acreditar i aportar. Aquest servei s'encarrega de cursar totes les sol·licituds.
FUNCIONAMENT

S'ocupa de formalitzar i tramitar les sol·licituds de Tests de l´Edifici (TEDI)s en el cas d'edificis plurifamiliars i d'Informes Interns d'Idoneïtat ( IIIs) en el cas dels habitatges, pas previ per accedir a la posterior tramitació de les sol·licituds d'ajuts de rehabilitació.

S'evalua i elabora informes tècnics, sobre la idoneïtat dels ajuts i compliment dels requisits d'habitabilitat.

Es realitzen visites d'obra, d'inspecció i d'habitabilitat.

Es tramiten cèdules d'habitabilitat.


ORIGEN

Conveni amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge.


COMPROMISOS 2007 – 2011

  • Agilitar la tramitació de sol·licituds a través de la pàgina web del Consell Comarcal
  • Incrementar el nombre d'inspeccions d'obra
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12