11.12.2019Consell Comarcal del Maresme - Tornar a portada  
 
 
 
 
Medi Ambient
Controls acústics

Al 2003 el Consell Comarcal del Maresme va recollir la voluntat d´alguns ajuntaments de la comarca de donar resposta als nous reptes que demandava la ciutadania: la contaminació acústica i la contaminació atmosfèrica. Aquesta voluntat va materialitzar-se en la creació del Servei de Control Ambiental.

ELABORACIÓ DE MAPES DE CAPACITAT ACÚSTICA

Per aconseguir elaborar els mapes de capacitat acústica dels municipis fem mesures a peu de carrer, estudiem la propagació del so i proposem solucions ambiental a reduir la incidència del focus emissors. El mapa de capacitat acústica és d´instrument que assigna els nivell d´immissió acústica fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat. La llei 16/2002 contra la contaminació acústica marca que tots els ajuntaments amb una població superior a 5000 habitats tenen l´obligació de tenir-lo aprovat.
INSPECCIONS ACÚSTIQUES EN L'ÀMBIT INDUSTRIAL, RECREATIU I DOMÈSTIC

Oferim als ajuntaments els inspectors i els instruments per intervenir en les queixes per contaminació acústica. El nostre temps de resposta és de 48 hores.
ESTUDIS D'ACONDICIONAMENT I AILLAMENT ACÚSTIC

Disposem dels aparells necessaris per conèixer l´aïllament en construcció i la absorció dels materials. Efectuem estudis de millora de la sonoritat en sales, condicionaments d´aules, apantallaments de vies d´elevat trànsit, etcètera, i proposem solucions a mida dels usuaris, tenint en compte l´ús de la zona afectada i la molèstia que produeix.
PLANIFICACIÓ I ESTUDIS DE SOROLL EN NUCLIS URBANS O INFRASTRUCTURES

La societat actual, agrupada en nuclis urbans de gran densitat, està sotmesa a una dosi de soroll que moltes vegades supera les prescripcions de la OMS. Qualsevol activitat humana és un focus de soroll, des d´agafar el cotxe fins a les obres públiques, els avisadors acústics, les motocicletes, etc.
Tanmateix, existeixen eines per pal·liar aquest impacte acústic sobre la població, ja sigui aplicant una planificació urbanística adequada (pacificació del trànsit, controls acústics...), campanyes de conscienciació o la implantació de barreres acústiques.
El Consell Comarcal del Maresme ofereix realitzar la diagnosi del soroll sobre el municipi i confeccionar una estratègia conjunta amb l´Ajuntament per millorar la qualitat de vida dels habitants.
EL TEMPS
NORMATIVA
REGLAMENT
Eficiència energètica
contaminació acústica
control ambiental
educació ambiental
el cicle de l'aigua
Consell Comarcal del Maresme - Pl. Miquel Biada, 1 - 08301 Mataró - Tel. 93 741 16 16 - Fax 93 757 21 12